ประวัติโดยสังเขป

อาจารย์ธงชัย รักปทุม
เกิด 3 มิถุนายน 2484 ปทุมธานี

การศึกษา
- โรงเรียนเพาะช่าง
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- Academy of Fine Arts, Rome,Italy

ปัจจุบัน
- ศิลปินอิสระ

รางวัลและเกียรติคุณ
- รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 17
- รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 19

 


ภาพผลงาน

ศิลปะ...เป็นความบริสุทธิ์
ศิลปะ...เป็นความสะอาด
ศิลปะ...เป็นความมืดมนอนธกาล
ศิลปะ...เป็นความสว่างสงบ
ศิลปะ...เป็นความสวยงาม
ศิลปะ...เป็นสิ่งที่ให้ความสุขตราบนิจนิรันดร์

ธงชัย รักปทุมจิตรกรรมหมายเลข 6. 150 x 100 cm. สีน้ำมันและทรายบนผ้าใบ.
รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18มิติแห่งกาลเวลา1. 120 x 150 cm. สีอะครายลิคบนผ้าใบ.


มิติแห่งกาลเวลา2. 120 x 150 cm. สีอะครายลิคบนผ้าใบ.


คลองเวนิส. 35 x 50 cm. สีน้ำบนกระดาษ.


จิตรกรรม. 45 x 60 cm. สีน้ำบนกระดาษ.

กลับหน้าหลัก