หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
หน้าหลัก > ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2562
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 1. ศึกษารายละเอียด
  1. อ่านประกาศวิทยาลัยช่างศิลป ฯ (คลิก)
  2. ก่อนลงทะเบียนศึกษาข้อมูลรายวิชาให้ละเอียดถูกต้อง เช่น หลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต รหัสประจำตัว หากท่านกรอกข้อมูลสำคัญผิด การลงทะเบียนอาจมีผลเป็นโมฆะ (คลิก)
  3. ท่านต้องคำนวนจำนวนเงินตามหน่วยกิตในรายวิชาที่ท่านลงทะเบียนและชำระเงินให้ถูกต้อง การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อการเงินตรวจสอบการชำระเงินของท่านว่าครบถ้วน (คลิก)
 2. ลงทะเบียนออนไลน์ เลือกหลักสูตรให้ถูกต้อง กรณีที่ต้องการลงมากกว่า 1 วิชาท่านต้องกรองรายละเอียดใหม่ทุกวิชา (ขั้นตอนนี้ท่านต้องมีบัญชี Gmail ที่ใช้งานได้)*
  1. ศ.ปวช. หลักสูตร 2560
  2. ศ.ปวช. หลักสูตร 2553 (เฉพาะ ศ.ปวช. 3/6 และ 3 ซ้ำ)
  3. ศ.ปวส 2 และ ศ.ปวส. 2 ซ้ำ
  4. ศ.ปวส. 1 วิชาเสริมทักษะองค์ประกอบศิลป์ (เฉพาะผู้ที่ไม่มีวุฒิ ปวช.ด้านศิลปะเท่านั้น)
 3. ชำระเงิน หน่วยกิตละ 250 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเลขที่ 082-0-36199-2 ชื่อบัญชี เงินรายได้ วิทยาลัยช่างศิลป ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวตะเข้ (ลาดกระบัง) ภายในวันที่ 26-29 มีนาคม 2563 เท่านั้น**
 4. ส่งหลักฐานการโอนโดย คลิกที่นี่ (ขั้นตอนนี้ต้องมีบัญชี Gmail)* ภายในวันที่ 26-29 มีนาคม 2563 เท่านั้น

*สมัคร Gmail ได้ที่ www.gmail.com

** การชำระเงินทำได้หลายช่องทาง เช่น โอนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร โอนผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือ โอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลป เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
กลับด้านบน

ดูผลการเรียน (ศ.ปวช.)

ศ.ปวช. 1 ศ. ปวช. 2 ศ. ปวช. 3

 

กลับด้านบน


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013