หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
บทความ >Yaoi World ประติมากรรมละมุน Soft Sculpture มนุษย์คืองานศิลปะ
Yaoi World ประติมากรรมละมุน Soft Sculpture มนุษย์คืองานศิลปะ

โดย นภพงศ์ กู้แร่

Ralp MAYER จากหนังสือ A Dictionary of ART TERMS and TECHNIQUES ได้ให้ความหมายของคำว่า ประติมากรรม ดังสังเขปได้คือ การสร้างสรรค์งานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ ด้วยกรรมวิธี CARVING การแกะ MODELING การปั้น หรือ ASSEMBLYการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน

CARVING คือการนำสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป ดังวิธิการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเอกชาวอิตาเลี่ยนMICHEALANGELO โดยรวมมักใช้วัสดุที่ค่อนข้างแข็ง อาทิ ไม้ หินอ่อน หินทราย เป้นต้น MODELING คือ การปั้น มักปั้นด้วยดินเป็นต้นแบบก่อนแล้วจึงหล่อด้วยวัสดุที่แข็งแรง อาทิ พลาสติก บรอนซ์ ฯลฯ

ASSEMBLYคือการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ วัสดุที่แตกต่างกัน เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก เป็นต้น ด้วยกรรมวิธีทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าว สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะประติมากรรมที่สามารถมองได้รอบ หรืออาจเป็นเพียงสมารถชื่นชมได้แค่เพียงประติมากรรมนูนสูง หรือประติมากรรมนูนต่ำเท่านั้น

ประติมากรรมละมุน SOFT SCULPTURE เป็นผลงานศิลปะในแนวทางการสร้างสรรค์ใหม่ ประติมากรรมละมุน คำนี้ดูจะไม่ค่อยจะแพร่หลายในการใช้นัก ด้วยฟังดูอาจเคอะเขิน ในแวดวงศิลปะมักจะใช้ SOFT SCULPTURE ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยให้ต้องแปลอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม คำว่าประติมากรรมดูจะถูกเขย่าความหมายเล็กน้อย ด้วยภาพของประติมากรรมที่ดูแข็งแรง มั่นคง หนัก เป็นสัญลักษณ์ของเพศชาย ตรงกันข้าม SOFT SCULPTURE นุ่มนวล บางเบา เคลื่อนไหว ยืด หยุ่น แปรเปลี่ยนรูปทรงได้ เปรียบคล้ายสตรี

ประติมากรรมจะนุ่มนวล บางเบาได้อย่างไร? SOFT SCULPTURE ปรากฏโฉมที่โดดเด่น โดย KUSAMA YAYOI ศิลปินชาวญี่ปุ่น ปัจจุบันเธออายุ ประมาณ 70 ปีกว่านิดๆ ประวัติของเธอ คือ เธอเกิดที่เมือง MATSUMOTO จังหวัด NAGANO เมื่ออายุได้ 20 เธอเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ที่นี่ทำให้เธอพบกับความสำเร็จ และ ชื่อเสียง ด้วยผลงานจิตรกรรม ตะลึงโลกศิลปะ INFINITY NET ยังไม่เพียงพอสำหรับ KUSAMA YAYOI ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งเธอ กับการสร้างสรรค์ผลงานของเธอได้อีกแล้ว เมื่อเธอพบการสร้างสรรค์ผลงานด้วยกรรมวิธีใหม่ SOFT SCULPTURE ผลงานศิลปะที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ นุ่มเมื่อสัมผัส เคลื่อนไหวเมื่อสัมผัส มองได้รอบ ตะลึงลานด้วยสีสัน ละลานตาและยิ่งใหญ่ เป็นได้ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีคุณค่ายิ่ง

SOFT SCULPTURE เป็นประติมากรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่ละมุน น่าสัมผัส บาง อ่อนไหว อาทิ ผ้าหลากชนิด หลากลายที่คัดสรรแล้วด้วยสายตาศิลปิน เย็บ สร้างรูปทรง ภายในประกอบด้วยเส้นใย สร้างความหยุ่นคล้ายเครื่องนอน น่าสัมผัส ปี 1966 ผลงาน NARCISSUS GARDEN ปรากฏโฉมที่ VANICE BIENNALE หญิงสาวชุดแดงเพลิง KUSAMA YAYOI นอนอยู่ท่ามกลางบอลสีเงิน และต่อๆมาอีกหลายชิ้นงาน

What is a human being , and what is love , life and death . คือคำอธิบาย โลกของ KUSAMA YAYOI หรือ YAOI WORLD ผลงานของเธอปรากฏโฉมแก่สายตาชาวโลกมาเนิ่นนาน เป็นแรงบันดาลใจแก่ศิลปินจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะศิลปินหญิง KUSAMA YAYOI ไม่หยุดรุกรานทางศิลปะ และศิลปะเชิงพานิชย์ ประเทศญี่ปุ่นมีขนมคุกกี้ลายจุด โทรศัพท์เคลื่อนที่ลายจุด เสื้อผ้าลายจุด ฯลฯ ที่ออกแบบโดยเธอ เธอประสงค์สร้างสะพานข้าม ART and LIFE และ ART and SOCIETY เธอน่าจะล่วงผ่าน สมประสงค์เธอแล้วในเมื่อปัจจุบันมีหลายคนสวมเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยเธอ กินขนมลวดลายและรสชาดที่ออกแบบโดยเธอ ใช้โทรศัพท์ที่ออกแบบโดยเธอ และอีกหลากหลายที่เธอรุกราน ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มนุษย์ประกอบด้วยความรัก ชีวิต และความตาย มนุษย์ เป็น SOFT SCULPTURE นุ่มนวล บางเบา ยืด หยุ่น เคลื่อนไหว แปรเปลี่ยนได้ รู้จักรัก รู้จักชีวิต และท้ายสุดคือรู้จักความตาย

 


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :