หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
บทความ > ความสำคัญของแคนวาส
ความสำคัญของแคนวาส

โดย นภพงศ์ กู้แร่
เรียบเรียงจาก A Dictionary of ART TERM and TECHNIQUES เขียนโดย RALPH MAYER

ตลอดระยะเวลายาวนาน ที่มนุษย์รู้จักสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทางด้านจิตรกรรม มนุษย์รู้จักจิตรกรรมวิธี บันทึกเรื่องราว รูปภาพบนผนังถ้ำ ภูผา ศิลา ถ่ายทอดผ่านมันสมองและสองมือลงบนวัสดุที่พานพบ จวบจนรู้จักการทำกระดาษ การทอผ้าชนิดต่างกัน รองรับจินตนาการมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมฝากแผ่นดิน ถ่ายทอดวิธีสร้าง เทคนิควิธีการ กำหนดกฎเกณฑ์ ผ่านการกลั่นกรอง ทดลอง เกิดสถาบันศิลปะหรือสกุลช่าง สั่งสอนถ่ายทอดสู่ศิษย์ ศิลปินต่างคิดค้นจนเกิดความเหมาะสม และนี่คือ CANVAS แคนวาส อยู่คู่เคียงกายผู้ศึกษาศิลป์ผ่านการเล่าเรียนจนเติบโตเป็นศิลปิน ล้วนฝากผลงาน สีสัน วิจิตรบรรจงบน แคนวาส

แคนวาส คือผ้าทออย่างหนาถูกนำมาใช้ในการสร้างงานจิตรกรรม สีน้ำมัน สีอะครายลิค ได้รับการทารองพื้นสีขาว หรือขาวครีม ด้วยเกสโซ GESSO เพื่อป้องกันการดูดซึมของสีเมื่อสร้างงาน และลบร่องรอยพื้นผิวขรุขระของลายเนื้อผ้า แคนวาสมีความหลากหลายตามแต่คุณภาพของผ้าที่นำมาใช้ แต่ที่นิยมกันเป็นพิเศษคือผ้าลินิน ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศเบลเยี่ยม และไอร์แลนด์ซึ่งมีราคาแพงและเป็นแคนวาสที่มีคุณภาพมากกว่าแคนวาสที่ทำจากผ้าฝ้าย การสร้างผลงานบนแคนวาส อาจเข้าใจผิดกันว่าจะต้องถูกจำกัดแต่ในกรอบไม้รูปสี่เหลียมเท่านั้น แต่อาจจะเขียนภาพบนแคนวาสแล้วปะติดโดยกรรมวิธีใดๆบน พื้น หรือผนังก็ได้ กรรมวิธีดังนี้เรียกว่า MAROUFLAGE เชื่อหรือไม่ว่าในการสร้างผลงานในแต่ละเนื้อหานั้น ศิลปินได้พยายามคิดค้น สร้างกฎเกณฑ์เพื่อหาค่าความพอดีของขนาดในการสร้างผลงานในแต่ละเนื้อหาที่แตกต่างกัน

ศิลปินในศตวรรษที่ 18 กับมาตรฐานขนาดของแคนวาส
ศิลปินในประเทศฝรั่งเศส ( Modernism ) ได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขนาดของแคนวาสในการสร้างผลงานที่ก่อเกิดความเหมาะสม คือมีมาตรฐาน 19 ขนาดในการสร้างผลงาน
( มาตรฐานเป็นเซนติเมตร )

มาตรฐานที่
ภาพเหมือน
ภาพทิวทัศน์ทางบก
ภาพทิวทัศน์ทางทะเล
1
22 x 16
23 x 14
22 x 12
2
24 x 19
24 x 16
24 x 14
3
27 x 22
27 x 19
27 x 16
4
33 x 24
33 x 22
33 x 19
5
35 x 27
35 x 24
35 x 22
6
41 x 33
41 x 27
41 x 24
8
46 x 38
46 x 33
46 x 27
10
55 x 46
55 x 38
55 x 33
12
61 x 50
61 x 46
61 x 38
15
65 x 54
65 x 50
65 x 46
20
73 x 60
73 x 54
73 x 50
25
81 x 65
81 x 60
81 x 54
30
92 x 73
92 x 65
92 x 60
40
100 x 81
100 x 73
100 x 65
50
116 x 89
116 x 81
116 x 73
60
130 x 97
130 x 89
130 x 81
80
146 x 114
146 x 97
146 x 89
100
162 x 130
162 x 114
162 X 97
120
195 x 130
195 x 114
195 X 97


ขนาดของแคนวาสในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ศิลปินนิยมเขียนภาพทิวทัศน์บนแคนวาสขนาดมาตรฐาน 3 ขนาด คือ 30 x 35 นิ้ว, 36 x 54 นิ้ว และ 40 x 60 นิ้ว ส่วนการเขียนภาพคนเหมือน ( PORTRAIT) ศิลปินมีมาตรฐาน เช่นเดียวกัน คือ
( มาตรฐานเป็นนิ้ว )

ภาพเหมือนบุคคลทางศาสนาทั้งตัว 70 x 106
ภาพเหมือนบุคคลทั่วไปทั้งตัว 58 x 94
ภาพเหมือนบุคคลทั่วไปทั้งตัว (ขนาดเล็กลง) 52 x 88
ภาพเหมือนบุคคลทางศาสนาครึ่งตัว 44 x 56
ภาพเหมือนบุคคลทั่วไปครึ่งตัว 40 x 50
ภาพเหมือนบุคคลทั่วไปครึ่งตัว (ขนาดเล็กลง) 34 x 44
ภาพภาพเหมือนบุคคลทั่วไปเศษ 3 ส่วน 4 25 x 30


ศิลปินในสมัยนั้นเชื่อว่า ขนาดที่เหมาะสมตามสัดส่วนที่รับกัน สอดคล้องตามเรื่องราว จะทำให้ผลงานเพิ่มความงามมากขึ้น ถึงแม้ว่าศิลปินในปัจจุบันจะไม่ค่อยให้ความสำคัญ กับขนาดของแคนวาสสักเท่าไหร่ก็ตาม ความสำคัญ และขนาดของแคนวาสน่าจะยังคง หลงเหลืออยู่มาสู่รุ่นปัจจุบันบ้าง ลองสังเกตขนาด สัดส่วน หรือวัสดุ ที่ใช้ในการทำ แคนวาสที่อยู่ใกล้มือเราดูซิครับ

 


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :