หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

นิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน - นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปประจำปี 2546
ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ 16 - 30 กรกฎาคม 2546

ประเภทจิตรกรรม
ระดับ ศ.ปวส.
ระดับ ศ.ปวช

ประเภทประติมากรรม
ระดับ ศ.ปวส.
ระดับ ศ.ปวช.

ประเภทภาพพิมพ์
ระดับ ศ.ปวส.
ระดับ ศ.ปวช.

ประเภทวาดเส้น
ระดับ ศ.ปวช.

ประเภทองค์ประกอบศิลป์
ระดับ ศ.ปวส.
ระดับ ศ.ปวช.

ประเภทศิลปะไทย
ระดับ ศ.ปวส.
ระดับ ศ.ปวช.

ประเภทสถาปัตยกรรมไทย
ระดับ ศ.ปวส.
       
       

ประเภทช่างสิปปหมู่สาขาช่างรัก
ระดับ ศ.ปวส.
ระดับ ศ.ปวช.

ประเภทช่างสิปปหมู่สาขาช่างเขียน
ระดับ ศ.ปวส.

ประเภทช่างสิปปหมู่ช่างปั้น
ระดับ ศ.ปวส.

ประเภทออกแบบตกแต่ง
ระดับ ศ.ปวส.
ระดับ ศ.ปวช.

ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา
ระดับ ศ.ปวส.
ระดับ ศ.ปวช.

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :