หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > วารสารช่างศิลป

วารสารช่างศิลปได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งปี พ.ศ. 2541 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบฉบับออนไลน์ในปี พ.ศ. 2548 แต่ปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าวารสารช่างศิลปได้ยุติการผลิดแล้ว

อย่างไรก็ตามท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยช่างศิลปได้ทางเฟสบุคแฟนเพจของวิทยาลัยที่ www.facebook.com/cfa.bpi.ac.th


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :