หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวสารทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ศ.ปวช. 1 ศ. ปวช. 2 ศ. ปวช. 3

* เฉพาะชั้น ศ.ปวช. 2 วิทยาลัยไม่ได้ส่งผลทางไปรษณีย์ ขออภัยในความไม่สะดวก

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2562

กำหนดการงานทะเบียน-วัดผล วิทยาลัยช่างศิลป ภาคเรียนที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดกำหนดการงานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 2/2560

ดาวน์โหลดกำหนดการงานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 1/2560 (ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน)

ดาวน์โหลดกำหนดการงานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 2/2559

ดาวน์โหลดกำหนดการงานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 1/2559

ดาวน์โหลดกำหนดการงานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปรับปรุ่งล่าสุด กันยายน 2558)

ดาวน์โหลดกำหนดการงานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 1/2558

ดาวน์โหลดกำหนดการงานทะเบียน-วัดผล ภาคเรียนที่ 2/2557


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013