หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

วิทยาลัยช่างศิลปเปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี “หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์” (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

  • วิชาศิลปไทย
  • วิชาจิตรกรรม
  • วิชาเครื่องเคลือบดินเผา

สมัครทางออนไลน์http://registra.bpi.ac.th/
หรือ สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยช่างศิลป
ติดต่อ 023-264-599

ดาวน์โหลดประกาศฯ ในรูปแบบ PDF


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :