หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

การให้โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ ศ.ปวช. และ ศ.ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา กรอกข้อมูลได้ถึง 24 มกราคม 2563

(โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศด้านล่างนี้ก่อนกรอกข้อมูล)

โปรดทราบ !! เลื่อนวันมอบตัวเป็น 16 กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันสอบ O-Net ชั้น ม. 3 วิทยาลัยจึงเลือนวันมอบตัวนักเรียนทั้ง 2 ระดับเป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ขออภัยในความไม่สะดวก

เอกสารที่ต้องกรอกล่วงหน้าเพื่อยื่นในวันมอบตัว

โปรดอ่านรายละเอียดใน "ข้อ 5 การมอบตัวและเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการมอบตัว" ของประกาศด้านล่างนี้

ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบ3)
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทัศนศิลป์ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :