หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบขยายเวลาพิเศษ

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบขยายเวลาพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร *

  1. ดาวน์โหลดและศึกษาคู่มือการสมัครฯ (คลิก)
  2. กรอกใบสมัครออนไลน์ ขั้นตอนนี้ท่านต้องมีอีเมลที่ติดต่อได้
  3. ตรวจสอบอีเมลของท่าน และดาวน์โหลดใบสมัคร ซึ่งจะแนบไปพร้อมอีเมล (เป็นไฟล์ PDF)
  4. ตรวจสอบความถูกต้องและสั่งพิมพ์ใบสมัคร หากพบว่าข้อมูลผิดพลาดท่านสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้จากลิงค์ในอีเมลของท่าน
  5. ติดรูปลงบนใบสมัคร และ เตรียมเอกสารตามที่ระบุในคู่มือการสมัคร
  6. นำใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารมายื่นและชำระค่าสมัครที่วิทยาลัยช่างศิลป ตามวัน เวลา ที่ระบุในคู่มือการสมัคร

* สำคัญอย่างยิ่ง ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดในคู่มือการสมัครให้ครบถ้วน


โครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอกครั้งที่ 40 ประจำปี 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

 


ข่าวสาร

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :