หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

วิทยาลัยช่างศิลปเปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2561

กำหนดการ 2561

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยช่างศิลป 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

*ไฟล์ PDF มีความคมชัดสูงเหมาะสำหรับสั่งพิมพ์

**ไฟล์ GIF เหมาะสำหรับเปิดดูบนหน้าจอเครื่องที่เปิดไฟล์ PDF ไม่ได้เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ เทบเลต บางเครื่อง

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

 


ข่าวสาร

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :