หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 (รอบขยายเวลาพิเศษ)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดและศึกษาคู่มือ
  2. กรอกใบสมัครออนไลน์ (ขั้นตอนนี้ท่านต้องกรอกอีเมลที่ใช้งานได้)*
  3. ท่านจะได้รับใบสมัครที่ท่านกรอกทางอีเมลเป็นไฟล์ PDF ตรวจสอบความถูกต้อง
  4. พิมพ์ใบสมัครทางเครื่องพิมพ์และติดรูปถ่ายลงบนใบสมัคร
  5. นำใบสมัครพร้อมหลักฐานในการสมัครมายื่นที่วิทยาลัยช่างศิลปตามวันเวลาที่กำหนด

* กรณีที่ท่านมีปัญหาในการกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ท่านดาวน์โหลดใบสมัครจากลิงค์นี้ [ศ.ปวช.] [ศ.ปวส.] ละกรอกรายละเอียดด้วยปากกาและนำมายื่นในวันรับสมัคร

โครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอกครั้งที่ ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

 


ข่าวสาร

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :