หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ

วิทยาลัยช่างศิลปเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยช่างศิลป ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

ขั้นตอนการสมัคร
  1. ดาวน์โหลดและศึกษาคู่มือ
  2. กรอกใบสมัครออนไลน์ (ขั้นตอนนี้ท่านต้องกรอกอีเมลที่ใช้งานได้)*
  3. ท่านจะได้รับใบสมัครที่ท่านกรอกทางอีเมลเป็นไฟล์ PDF ตรวจสอบความถูกต้อง
  4. พิมพ์ใบสมัครทางเครื่องพิมพ์และติดรูปถ่ายลงบนใบสมัคร (ตามรายละเอียดในคู่มือ)
  5. นำใบสมัครพร้อมหลักฐานในการสมัครมายื่นที่วิทยาลัยช่างศิลปตามวันเวลาที่กำหนด

* กรณีที่ท่านมีปัญหาในการกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ท่านเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสมัครพร้อมรูปถ่าย ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัครตามรายละเอียดในคู่มือ

ประกาศรายชื่อ และ การมอบตัว นร. นศ. (โควต้า) เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยช่างศิลป ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยช่างศิลป (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดวันและเวลามอบตัว

  • วันอาทิตย์ที่  10  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทั้งสองระดับ

สำคัญอย่างยิ่ง ให้ท่านศึกษารายละเเอียดและตรียมเอกสารตามได้ที่แจ้งไว้ใน "ประกาศวิทยาลัยฯ" ตามลิงค์เอกสารด้านล่างนี้

เอกสารสำหรับระดับ ศ. ปวช.


เอกสารสำหรับระดับ ศ. ปวส.

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

 


ข่าวสาร

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :