หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข้อมูลวิทยาลัย > ผู้บริหาร
ผู้บริหารวิทยาลัยช่างศิลป

นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป

 
นายเจริญ ว่องปรีชากุล นายวรา ชัยนิตย์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ

นายวชิระ ก้อนทอง

ศิริลักษณ์ พุ่มกำพล

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
ฝ่ายบริหาร


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :