สมัครเข้าศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป

ขั้นตอนการสมัคร
  1. ดาวน์โหลดและศึกษาคู่มือ
  2. กรอกใบสมัครออนไลน์ (ขั้นตอนนี้ท่านต้องกรอกอีเมลที่ใช้งานได้)*
  3. ท่านจะได้รับใบสมัครที่ท่านกรอกทางอีเมลเป็นไฟล์ PDF ตรวจสอบความถูกต้อง
  4. พิมพ์ใบสมัครทางเครื่องพิมพ์และติดรูปถ่ายลงบนใบสมัคร (ตามรายละเอียดในคู่มือ)
  5. นำใบสมัครพร้อมหลักฐานในการสมัครมายื่นที่วิทยาลัยช่างศิลปตามวันเวลาที่กำหนด

* กรณีที่ท่านมีปัญหาในการกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ท่านเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสมัครพร้อมรูปถ่าย ติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับสมัครตามรายละเอียดในคู่มือ