วิธีชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และส่งหลักฐานสำหรับนักเรียน - นักศึกษา ชั้น ศ.ปวช. 2, 3, 1ซ้ำ, 2ซ้ำ, 3ซ้ำ ศ.ปวส 2 และ ศ. ปวส. 2ซ้ำ


1 การโอนเงิน

2 บันทึกหลักฐาน

ตัวอย่าง : ระบบอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่าง : สลิปตู้ ATM

ตัวอย่าง : ใบรับฝากเงิน

3 ส่งหลักฐานเข้าไลน์กลุ่ม

*นักเรียนดูรายชื่อและเข้าร่วมไลน์กลุ่มห้องได้ที่นี่ (เฉพาะนักเรียน - นักศึกษา และครู อาจารย์ประจำชั้น)