บัญชีรายชื่อ นักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
ปีการศึกษา 2564 พร้อม ช่องทางติดต่อ (ไลน์กลุ่ม)

ศ.ปวช. 1

ห้อง

ลิงค์ไลน์กลุ่ม

ใบรายชื่อ

ศ.ปวช. 1ก

https://line.me/R/ti/g/0anWk0y21f

ดูใบรายชื่อ

ดาวน์โหลดใบรายชื่อ

ศ.ปวช. 1ข

https://line.me/R/ti/g/xjrZxvN3at

ศ.ปวช. 1ค

https://line.me/R/ti/g/eHPWUBhdyg

ศ.ปวช. 1ง

https://line.me/R/ti/g/OGJwl3HpGK

ศ.ปวช. 1จ

https://line.me/R/ti/g/OHpk0zhWPd

ศ.ปวช. 1ช

https://line.me/R/ti/g/lV3CxykXCG


ศ.ปวช. 2

ห้อง

ลิงค์ไลน์กลุ่ม

ใบรายชื่อ

ศ.ปวช. 2ก

https://line.me/R/ti/g/nyS8D7f51x

ดูใบรายชื่อ

ดาวน์โหลดใบรายชื่อ

ศ.ปวช. 2ข

https://line.me/R/ti/g/jy535miBtp

ศ.ปวช. 2ค

https://line.me/R/ti/g/PlHqKmCkM1

ศ.ปวช. 2ง

https://line.me/R/ti/g/NjL7lNSj0b

ศ.ปวช. 2จ

https://line.me/R/ti/g/i68ulf7bJh

ศ.ปวช. 2ช

https://line.me/R/ti/g/7cudqAQiJn


ศ.ปวช. 3

ห้อง

ลิงค์ไลน์กลุ่ม

ใบรายชื่อ

ศ.ปวช. 3ก

https://line.me/R/ti/g/WQiFWu5_2-

ดูใบรายชื่อ

ดาวน์โหลดใบรายชื่อ

ศ.ปวช. 3ข

https://line.me/R/ti/g/B4nLWndfuF

ศ.ปวช. 3ค

https://line.me/R/ti/g/D6a2UbG3Pe

ศ.ปวช. 3ง

https://line.me/R/ti/g/tQraN_myL6

ศ.ปวช. 3จ

https://line.me/R/ti/g/swYjdnhGPc


ศ.ปวช. 3 ซ้ำ

ห้อง

ลิงค์ไลน์กลุ่ม

ใบรายชื่อ

ศ.ปวช. 3ช1

https://line.me/R/ti/g/9hknSPyUFd

ดูใบรายชื่อ

ดาวน์โหลดใบรายชื่อ

ศ.ปวช. 3ช2

https://line.me/R/ti/g/O-Lc1rXAoz

ศ.ปวช. 3ช3

https://line.me/R/ti/g/agYL9OwQct


ศ.ปวส. 1

ห้อง

ลิงค์ไลน์กลุ่ม

ใบรายชื่อ

จิตรกรรม

https://line.me/R/ti/g/o-oW67RUY3

ดูใบรายชื่อ

ดาวน์โหลดใบรายชื่อ

ประติมากรรม

https://line.me/R/ti/g/837hhU_Af8

ภาพพิมพ์

https://line.me/R/ti/g/X3JCf5wH-A

ศิลปะไทย

https://line.me/R/ti/g/mlQrpKnQCh

ออกแบบตกแต่ง

https://line.me/R/ti/g/QTw-44S9aW

เครื่องเคลือบดินเผา

https://line.me/R/ti/g/jaKD7pF1Do

ช่างสิปปหมู่

https://line.me/R/ti/g/SCrlSSeSqv

คอมพิวเตอร์กราฟิก

https://line.me/R/ti/g/v_Muh8X4aY


ศ.ปวส. 2

ห้อง

ลิงค์ไลน์กลุ่ม

ใบรายชื่อ

จิตรกรรม

https://line.me/R/ti/g/BGjc-SgAGU

ดูใบรายชื่อ

ดาวน์โหลดใบรายชื่อ

ประติมากรรม

ภาพพิมพ์

https://line.me/R/ti/g/GHRg2VsTQZ

ศิลปะไทย

https://line.me/R/ti/g/Ud5y_zXNRD

ออกแบบตกแต่ง

https://line.me/R/ti/g/4bBfR94VY2

เครื่องเคลือบดินเผา

https://line.me/R/ti/g/iGid4iGi14

ช่างสิปปหมู่

https://line.me/R/ti/g/-h_kLs26wu


ศ.ปวส. 2 ซ้ำ

ห้อง

ลิงค์ไลน์กลุ่ม

ใบรายชื่อ

ศ.ปวส. 2ซ้ำ1

https://line.me/R/ti/g/paC87PARnP

ดูใบรายชื่อ

ดาวน์โหลดใบรายชื่อ

ศ.ปวส. 2ซ้ำ2

https://line.me/R/ti/g/paC87PARnP