หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

กำหนดการและวิธีชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน นร. / นศ. ใหม่ (รอบ2) ระดับ ศ.ปวช. และ ศ. ปวส. ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน - นักศึกษา

 • ศ. ปวช. 2,550 บ.
 • ศ. ปวส. 5,400 บ.
 1. การชำระเงิน
  • ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีเลขที่ 082-0-36199-2 ชื่อบัญชี เงินรายได้ วิทยาลัยช่างศิลป ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวตะเข้ (ลาดกระบัง) ภายในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น *
  • ส่งหลักฐานการโอนโดย คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น (ขั้นตอนนี้ต้องมีบัญชี Gmail) **
   ส่งหลักฐานการชำระเงิน
   * การชำระเงินทำได้หลายช่องทางเช่น โอนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร โอนผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือ โอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
   * ตัวอย่างหลักฐานการชำระเงินเช่น ภาพถ่ายใบนำฝากที่ฝากสำเร็จแล้ว, ภาพถ่ายใบบันทึกรายการจากตู้เอทีเอ็ม ภาพถ่ายหน้าจอการโอนสำเร็จ เป็นต้น
   ** โปรดชำระเงินและส่งหลักฐานภายในวันที่ 10 เท่านั้น การชำระเงินหลังวันเวลาที่กำหนดจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไม่ได้และทำให้การชำระเงินนั้นเป็นโมฆะ
 2. เอกสาร / หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว
  • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
  • เอกสารหมายเลข 1 ได้จากการกรอกข้อมูลออนไลน์และดาวน์โหลดจากอีเมลของท่าน
   • กรอกข้อมูล ศ. ปวช.
   • กรอกข้อมูล ศ. ปวส.
   • เมื่อกรอกข้อมูลแล้วระบบจะส่งเอกสารไปที่อีเมลตามที่ท่านกรอกไว้ ให้ท่านเช็คอีเมลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว และ สั่งพิมพ์เพื่อนำมายื่นในวันรายงานตัว
  • ใบระเบียนแสดงผลการเรียนทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนา (เมื่อตรวจสอบแล้ววิทยาลัยเก็บเฉพาะฉบับสำเนา)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง กรณีไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาให้นำใบสูติบัตรของนักเรียน/นักศึกษาฉบับจริงมาแสดง
  • บัตรประชาชน ของ บิดา มารดา และนักเรียน/นักศึกษา
  • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป เขียนชื่อหลังรูปให้เรียบร้อย
  • กรณีที่บิดา มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการมอบตัวได้ให้ใช้
  • อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
 3. กำหนดการรายงานตัว
  • วิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ภายหลัง

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013