หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

  • สาขาวิชาจิตรกรรม
  • สาขาวิชาประติมากรรม
  • สาขาวิชาภาพพิมพ์
  • สาขาวิชาศิลปะไทย
  • สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
  • สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
  • สาขาวิชาช่างสิปปหมู่
  • สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
คู่มือการสมัครปรับปรุง 21 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยช่างศิลป ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (สอบออนไลน์)

โปรดศึกษารายละเอียดการชำระเงินจากท้ายประกาศ

วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงิน

ลิงค์ไลน์กลุ่มสำหรับส่งหลักฐานการชำระเงิน แจ้งข่าวสารและตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครรอบ 2
โทรศัพท์มือถือหรือแทบเลตแตะ
หรือสแกน QR Code

https://line.me/R/ti/g/t1k6wipGKi
(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบ 2 เท่านั้น)


ประกาศการเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4)

อ่านรายละเอียดรอบ 4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

อ่านรายละเอียดรอบ 3 | กำหนดการรอบ 3


ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป


ใบรายชื่อนักเรียน - นักศึกษา 2 / 2563

 


ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 / 2563

บัญชีส่งผลการเรียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1 / 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้


Active Learning วิทยาลัยช่างศิลป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆ


การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

facebook
แฟนเพจวิทยาลัยช่างศิลป

แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู และตำแหน่งอาจารย์

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (ศ.ปวช. 3)

ดาวน์โหลดรูปเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปฏิทินการศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2560
Self Assessment Report 2560 : SAR

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

 

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013