หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา

วิทยาลัยช่างศิลปเปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยช่างศิลป 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนายกัณภัค ฉ่ำบุญทา นักเรียนชั้นปวช. 2/2 วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : "ศิลปินรุ่นใหม่สืบสานตามรอยสีไทย ผ่านผลงานศิลปกรรม" 13 พ.ย. 2560

ข่าวต่างๆ เกี่ยวกับจิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรม

จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม เขียนโดยคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลปและศิษย์เก่า (ข่าว 3มิติ)

จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม เขียนโดยคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลปและศิษย์เก่า (ข่าวไทยรัฐทีวี)

เริ่มติดตั้งจิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรม | 13-09-60 | เช้าข่าวชัดโซเชียล

จาะใจตอนพิเศษ : หัวใจของแผ่นดิน 1 (พระเมรุมาศ) [14 ต.ค. 60]


แลโลกศิลปะ : *แรงบันดาลใจไทยของนักเรียนแลกเปลี่ยนศิลปะจากญี่ปุ่น : ยูโตะ โมริซะกิ

การสอนศิลปะด้วยวิธีการสาธิต


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2560

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ผู้ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยช่างศิลป

ครู และ บุคคลากรทางการศึกษารับรหัสได้ที่ ห้องธุรการ

นักเรียน นักศึกษา อาจารย์พิเศษ นักศึกษาฝึกสอน และบุคลากรอื่นๆ ขอรับรหัสได้ที่ อ.เสกสรรค์ อ.ไพรินทร์ หรือ อ.นาฏยา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 432 ชั้น 3 อาคาร 4

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน


Facebook ภาพกิจกรรมวิทยาลัยช่างศิลป

โปรดแสดงความคิดเห็น
เพราะทุกความคิดเห็นของท่านคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปให้ดียิ่งขึ้น โปรดกรอบความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเว็บไซด์วิทยาลัยช่างศิลปลงในแบบสอบถามซึ่งใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยช่างศิลป

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นประเด็น KM

Click
กระบวนการสอนศิลปะปฏิบัติเบื้องต้น

Click
เทคนิคการเขียนเสนอหัวข้อเพื่อขอทุน
สนับสนุนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์

หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ปี พ.ศ. 2554 - 2558

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2550
Self Assessment Report 2550 : SAR


รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2551
Self Assessment Report 2551: SAR

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2552

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2555

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2556

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำรอบปีการศึกษา 2558


สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป

ส่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ฯ

ร่างสมรรถนะรายวิชาต่างๆ. เพื่อจัดทำหลักสูตร 2560

แบบสำรวจภาระงาน

แบบรายงานผลการจัดการศึกษา

ส่งข้อมูลการการแสดงผลงาน

คำสั่ง คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ


เชิญสั่งจองบูชาพระพิฆเนศวร์

โทร 08-1811-1994, 0-2326-4002-4 อ่านรายละเอียด


หนังสือปัจฉิมนิเทศ

วิทยาลัยช่างศิลป E-mail : changsilp@gmail.com

หน่วยงานและวิทยาลัยอื่นๆ

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :