คำแนะนำในการใช้แบบฝึก

แบบฝึกเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อใช้งานในห้องเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ ๒ วิทยาลัยช่างศิลป ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องถูกทำให้มีสภาพที่เหมือนกัน โปรแกรมที่ใช้ฝึกเป็น Adobe Photoshop CS4 บนระบบปฏิบัติการ Window XP อย่างไรก็ตามหากคุณใช้ รุ่นของโปรแกรม หรือ ระบบปฏิบัติการที่ต่างออกไป คุณเพียงปรับการทำงานให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งทำได้ไม่ยาก หรือหากสภาพห้องเรียนของคุณแตกต่างออกไป หรือคุณไม่ใช่นักเรียน ก็สามารถปรับการทำงานให้เหมาะสมได้ คุณอาจสร้างโฟลเดอร์ไว้ในเครื่องของคุณตามคำแนะนำนี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้มีสภาพใกล้เคียงกับห้องเรียนให้มากที่สุด

1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Tutorials ไว้ในไดร์ฟ C: เพื่อบรรจุไฟล์แบบฝึก

2. ดาวโหลดไฟล์แบบฝึกบทต่างๆ และทำการ Extract ไว้ในโฟลเดอร์ Tutorial (Password สำหรับการ Extract จะแจ้งในห้องเรียน)

หากคุณไม่ได้สร้างโฟล์เดอร์ Tutorials เมื่อใดที่แบบฝีกกล่าวถึงโฟล์เดอร์นี้ ก็ให้หมายถึงโฟล์เดอร์ที่คุณเก็บไฟล์แบบฝึกนั่นเอง

3. สร้างโฟลเดอร์ห้องเรียนของคุณไว้ที่ใดก็ได้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเมื่อแบบฝึกอ้างถึง "โฟลเดอร์ห้องเรียน" ก็หมายถึงโฟล์เดอร์นี้


ดาวโหลดไฟล์

<==กลับหน้าหลัก