การใช้โปรแกรม PhotoShop สร้างเม็ดสกรีนสำหรับงานพิมพ์สีเดียว

1. เริ่มจากสร้างไฟล์ภาพ หรือ เปิดไฟล์ภาพที่ต้องสร้างเม็ดสกรีนด้วยโปรแกรม PhotoShop ในกรณีตัวอย่างนี้เรามีมีไฟล์รูปภาพที่ทำการตกแต่งและปรับขนาดไว้พร้อมแล้ว

2. ทำการ Save as ให้เป็นไฟล์ใหม่เสียก่อน เพื่อเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ในกรณีที่ต้องการแก้ไข หรือไม่พอใจผลของเม็ดสกรีน คุณก็สามารถกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ ในช่อง Format เลือกเป็นแบบ Tiff ด้วย


3. จากนั้นต้องทำการเปลี่ยนระบบสีให้เป็นระบบ Grayscale เสียก่อน โดยเลือกเมนู Image > Mode > Grayscale ถ้ามีข้อความขึ้นมาให้เลือก Discard


3. ภาพจะกลายเป็นสีขาวดำแบบ Grayscale คือมีน้ำหนักขาว เทา และ ดำ

ต่อไปคือการเปลี่ยนภาพเป็นระบบสีแบบ Bitmap คือ ภาพจะมีเพียงสีขาวและดำเท่านั้นไม่มีน้ำหนักเทา

7. เลือกเมนู Image > Mode > Bitmap

8. จะปรากฏไดอะลอกซ์บอกซ์ชื่อ Bitmap ขึ้นมา ในหัวข้อ Resolution ช่อง Output ให้กำหนดตัวเลขลงไป ไม่ควรตำกว่า 600 pixels/inch ในตัวอย่างเลือกเป็น 1200 pixels/inch ซึ่งจะให้เกิดความคมชัดของขอบเม็ดสกรีนที่สูง

9. ในหัวข้อ Method ช่อง Use เลือกแบบ Halftone Screen แล้วคลิก OK

10. ต่อมาจะปรากฏไดอะลอกซบอกซ์ Halftone Screen ในช่อง Frequency เป็นการกำหนดความถี่ของเม็ดสกรีน ยิ่งตัวเลขสูงเม็ดสกรีนยิ่งเล็กละเอียดมาก ในตัวอย่างกำหนดเป็น 30 Line/inch

จะกำหนดตัวเลขนี้อย่างไรขึ้นอยู่กับความต้องการ ยิ่งตัวเลขสูงเม็ดสกรีนยิ่งเล็กละเอียดมาก แต่ควรคำนึงถึงละเอียดของผ้าบล๊อกและความสามารถในการถ่ายแสงอัดบล๊อก คุณอาจต้องทดลองพิมพ์งานทางเครื่องพิมพ์ออกมาดูก่อนว่าได้ขนาดของเม็ดสกรีนที่ต้องการหรือไม่ หากยังไม่พอใจก็ย้อนไปเริ่มขั้นตอนในข้อ 6 ใหม่

11. ที่ช่อง Angle เป็นการกำหนดองศาของเม็ดสกรีน ในกรณีพิมพ์สีเดียวให้กำหนดช่องนี้เป็น 45 องศา จะเหมาะสมที่สุด

12. ที่ช่อง Shape กำหนดรูปร่างของเม็ดสกรีน สำหรับงานพิมพ์สกรีนที่ดีแนะนำว่าให้ใช้แบบ Ellipse เป็นรูปร่างวงรี แต่ถ้าชอบแบบวงกลมก็อาจเลือก Round ก็ได้ เสร็จแล้วกด OK

13. Save งานอีกครั้ง ผลที่ได้คือภาพขาวดำแบบ Bitmap ที่มีเม็ดสกรีนพร้อมที่จะนำไปพริ้นท์เพื่อทำฟิล์มสำหรับทำบล๊อกสกรีน