งานตัวอย่าง

 

ตัวอย่างด้านล่างนี้ผิดเพราะไม่ได้เขียนด้วยลายมือตนเอง