กลุ่ม 1

แผนการจัดการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (กลุ่ม 1)

 

ครั้งที่

ว / ด / ป

เนื้อหา

สถานที่เรียน*

หมายเหตุ

1

8 ธ.ค. 54

แนะนำรายวิชา

ภาค

 

2

15 ธ.ค. 54

การใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Mac OS

Mac

 

3

22 ธ.ค. 54

พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และ การใช้งานอินเตอร์เน็ต

Win

 

4

29 ธ.ค. 54

ปฏิบัติงาน 1

ภาค

 

5

5 ม.ค. 55

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop

Mac

ส่งงาน 1

6

12 ม.ค. 55

การใช้ Selection ในการทำงาน

Mac

 

7

19 ม.ค. 55

ปฏิบัติงาน 2

ภาค

 

8

26 ม.ค. 55

Layer ขั้นพื้นฐาน

Win

ส่งงาน 2

9

2 ก.พ. 55

การตกแต่งแก้ไขรูปภาพ

Win

 

10

9 ก.พ. 55

ปฏิบัติงาน 3

ภาค

 

11

16 ก.พ. 55

การใช้งาน Selection ระดับสูง และ Layer ระดับสูง

Mac

ส่งงาน 3

12

23 ก.พ. 55

ไฟล์ภาพสำหรับการทำงานสิ่งพิมพ์ และ การทำเว็บไซด์

Mac

 

13

1 มี.ค. 55

ปฏิบัติงาน 4

ภาค

 

14

8 มี.ค. 55

ปฏิบัติงาน 5

ภาค

ส่งงาน 4

15

15 มีค. 55

สอบปฏิบัติ

Mac

ส่งงาน 5

แผนการจัดการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

* สถานที่เรียน

- Mac หมายถึง อาคารบูรณาการ ห้อง 122

- Win หมายถึง อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B

- ภาค หมายถึง อาคารภาควิชาวิจิตรศิลป์

http://cfa.bpi.ac.th/computer


กลุ่ม 2

แผนการจัดการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (กลุ่ม 2)

 

ครั้งที่

ว / ด / ป

เนื้อหา

สถานที่เรียน*

หมายเหตุ

1

8 ธ.ค. 54

แนะนำรายวิชา

ภาค

 

2

15 ธ.ค. 54

พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และ การใช้งานอินเตอร์เน็ต

Win

 

3

22 ธ.ค. 54

ปฏิบัติงาน 1

ภาค

 

4

29 ธ.ค. 54

พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Mac OS

Mac

ส่งงาน 1

5

5 ม.ค. 55

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop

Win

 

6

12 ม.ค. 55

ปฏิบัติงาน 2

ภาค

 

7

19 ม.ค. 55

การใช้ Selection ในการทำงาน

Mac

ส่งงาน 2

8

26 ม.ค. 55

Layer ขั้นพื้นฐาน

Mac

 

9

2 ก.พ. 55

ปฏิบัติงาน 3

ภาค

 

10

9 ก.พ. 55

การตกแต่งแก้ไขรูปภาพ

Win

ส่งงาน 3

11

16 ก.พ. 55

การใช้งาน Selection ระดับสูง และ Layer ระดับสูง

Win

 

12

23 ก.พ. 55

ปฏิบัติงาน 4

ภาค

 

13

1 มี.ค. 55

ไฟล์ภาพสำหรับการทำงานสิ่งพิมพ์ และ การทำเว็บไซด์

Mac

ส่งงาน 4

14

8 มี.ค. 55

ปฏิบัติงาน 5

ภาค

 

15

15 มีค. 55

สอบปฏิบัติ

Mac

ส่งงาน 5

 

แผนการจัดการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

* สถานที่เรียน

- Mac หมายถึง อาคารบูรณาการ ห้อง 122

- Win หมายถึง อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B

- ภาค หมายถึง อาคารภาควิชาวิจิตรศิลป์

http://cfa.bpi.ac.th/computer


กลุ่ม 3

แผนการจัดการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (กลุ่ม 3)

 

ครั้งที่

ว / ด / ป

เนื้อหา

สถานที่เรียน*

หมายเหตุ

1

8 ธ.ค. 54

แนะนำรายวิชา

ภาค

 

2

15 ธ.ค. 54

ปฏิบัติงาน 1

ภาค

 

3

22 ธ.ค. 54

พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Mac OS

Mac

ส่งงาน 1

4

29 ธ.ค. 54

พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และ การใช้งานอินเตอร์เน็ต

Win

 

5

5 ม.ค. 55

ปฏิบัติงาน 2

ภาค

 

6

12 ม.ค. 55

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop

Win

ส่งงาน 2

7

19 ม.ค. 55

การใช้ Selection ในการทำงาน

Win

 

8

26 ม.ค. 55

ปฏิบัติงาน 3

ภาค

 

9

2 ก.พ. 55

Layer ขั้นพื้นฐาน

Mac

ส่งงาน 3

10

9 ก.พ. 55

การตกแต่งแก้ไขรูปภาพ

Mac

 

11

16 ก.พ. 55

ปฏิบัติงาน 4

ภาค

 

12

23 ก.พ. 55

การใช้งาน Selection ระดับสูง และ Layer ระดับสูง

Mac

ส่งงาน 4

13

1 มี.ค. 55

ไฟล์ภาพสำหรับการทำงานสิ่งพิมพ์ และ การทำเว็บไซด์

Win

 

14

8 มี.ค. 55

ปฏิบัติงาน 5

ภาค

 

15

15 มีค. 55

สอบปฏิบัติ

Mac

ส่งงาน 5

 

แผนการจัดการเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

* สถานที่เรียน

- Mac หมายถึง อาคารบูรณาการ ห้อง 122

- Win หมายถึง อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B

- ภาค หมายถึง อาคารภาควิชาวิจิตรศิลป์

http://cfa.bpi.ac.th/computer

 


ตารางแผนการเรียน 3 กลุ่ม รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ครั้ง

ว ด ป

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

หมายเหตุ

1

8 ธ.ค. 54

แนะนำรายวิชา

 

2

15 ธ.ค. 54

พื้นฐาน Mac

พื้นฐาน Windows

ปฏิบัติงาน 1

 

3

22 ธ.ค. 54

พื้นฐาน Windows

ปฏิบัติงาน 1

พื้นฐาน Mac

 

4

29 ธ.ค. 54

ปฏิบัติงาน 1

พื้นฐาน Mac

พื้นฐาน Windows

 

5

5 ม.ค. 55

พื้นฐาน Photoshop

พื้นฐาน Photoshop

ปฏิบัติงาน 2

 

6

12 ม.ค. 55

Selection

ปฏิบัติงาน 2

พื้นฐาน Photoshop

 

7

19 ม.ค. 55

ปฏิบัติงาน 2

Selection

Selection

 

8

26 ม.ค. 55

Layer

Layer

ปฏิบัติงาน 3

 

9

2 ก.พ. 55

ตกแต่งแก้ไขภาพ

ปฏิบัติงาน 3

Layer

 

10

9 ก.พ. 55

ปฏิบัติงาน 3

ตกแต่งแก้ไขภาพ

ตกแต่งแก้ไขภาพ

 

11

16 ก.พ. 55

Selection + Layer ขั้นสูง

Selection + Layer ขั้นสูง

ปฏิบัติงาน 4

 

12

23 ก.พ. 55

สิ่งพิมพ์ และ เว็บไซด์

ปฏิบัติงาน 4

Selection + Layer ขั้นสูง

 

13

1 มี.ค. 55

ปฏิบัติงาน 4

สิ่งพิมพ์ และ เว็บไซด์

สิ่งพิมพ์ และ เว็บไซด์

 

14

8 มี.ค. 55

ปฏิบัติงาน 5

 

15

15 มี.ค. 55

สอบปลายภาค

 

 

*     = อาคารบูรณาการ ห้อง 122

= สำนักฯ คอมพิวเตอร์ ห้อง B