หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
เมนูหลัก > คำชี้แจงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลการแสดงผลงานของคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป

คำชี้แจง

เนื่องด้วยงานสารสนเทศกำลังทำการรวบรวมข้อมูลการแสดงผลงานของคณาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป เพื่อจัดทำจดหมายเหตุวิทยาลัยช่างศิลป ตามนโยบายของผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป จึงขอความกรุณาจากคณาจารย์ทุกท่าน ส่งข้อมูลการแสดงผลงานของท่านตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน

วิธีส่งผลงาน

สามารถทำได้หลายช่องทางดังนี้

  1. กรอกแบบสำรวจ ซึ่งแจกให้บริเวณแฟ้มลงชื่อปฏิบัติงาน *
  2. สำเนา หากท่านมีข้อมูลเป็นกระดาษอยู่แล้ว สำเนาข้อมูลการแสดงงานของท่านส่ง *
  3. ส่งทางอินเตอร์เน็ต กรณีมีไฟล์ข้อมูลอยู่แล้ว เช่น Microsoft word ส่งไฟล์ข้อมูลได้โดย ท่านไม่จำเป็นต้องมีอีเมล คลิกที่นี่เพื่อส่งไฟล์

* ช่องที่ 1 - 2 ส่งข้อมูลได้ที่ กล่องรับข้อมูลหรือ นายเสกสรรค์ ขวัญศรี หรือ น.ส. ไพรินทร์ ชมมะลิ

กรุณาส่งภายในก่อนวันที่ 1 ก.พ. 2558


วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :