แผนผังสนามกีฬา

คลิกที่รูปกล้อง เพื่อเข้าชมบริเวณภายในสนามกีฬาแบบสตรีทวิว

เส้นทางไปกลับระหว่างสนามกีฬาและวิทยาลัยช่างศิลป

 

เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4
โทรสาร 0 2326 4013
Email : cfa.bpi@hotmail.com


กลับหน้าหลัก