เข้าร่วมไลน์กลุ่ม

เข้าร่วมไลน์กลุ่มเพื่อรับข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับงาน

เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4
โทรสาร 0 2326 4013
Email : cfa.bpi@hotmail.com


กลับหน้าหลัก