ดาวน์โหลด


 

ไฟล์ตราสถาบันความละเอียดสูง 

ไฟล์ตราสัญลักษณ์ (LOGO) งาน 4th BPI GAME LADKRABANG 2017 สี

 

ไฟล์ตราสัญลักษณ์ (LOGO) งาน 4th BPI GAME LADKRABANG 2017 ขาวดำ

 

ไฟล์ตัวนำโชค (Mascot) งาน 4th BPI GAME LADKRABANG 2017 สี

 

ไฟล์ธงและสีประจำทีม

กำหนดการ

เลขที่ 60 ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4
โทรสาร 0 2326 4013
Email : cfa.bpi@hotmail.com


กลับหน้าหลัก