หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ
บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
ข่าวสาร > ข่าวและประกาศ
กิจกรรมวิทยาลัยช่างศิลป 2559
 
   
     
โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและเขียนภาพโบราณสถาน อารยธรรมทวารวดี-เขมร(จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ นครราชสีมา) ของนักศึกษาระดับ ศ.ปวส.ปี1 24-27ธันวาคม 2558 หัวหน้าโครงการ อ.จริยา ธรรมบุญ (อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ อ.เดชา สายสมบูรณ์ และ อ. ณรงค์ แสงสวัสดิ์)
ข่าวสาร

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2326 4002 - 4 โทรสาร 0 2326 4013
E-Mail :