หน้าหลัก ข้อมูลวิทยาลัย
ข่าวสาร
ผลงานศิลปะ   บทความและงานวิจัย
ติดต่อเรา
หน้าหลัก > งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประกาศจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เรียนครูที่ปรึกษาชมรม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอประกาศเลื่อนการส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2561 เป็น 17 กันยายน 2561 (วันเดียวกับการส่งผลการเรียนวิชาอื่นๆ) ท่านสามารถรับใบส่งผลการเรียนได้ที่ห้องทะเบียน (ตู้ลิ้นชักเล็กบนสุด) หากตกหล่นชมรมใดโปรดแจ้งที่ นายเสกสรรค์ ขวัญศรี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 432 ชั้น 3 หรือดาวน์โหลดไฟล์ และอ่านรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

คำชื้แจงในการส่งผมการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • รับใบส่งผลการเรียนได้ที่ห้องทะเบียน (ตู้ลิ้นชักเล็กบนสุด)
  • ครูที่ปรึกษาส่งผลการเรียนด้วยตนเองที่ห้องทะเบียนในแฟ้มรับผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันที่ 17 กันยายน 2561 (วันเดียวกับการส่งผลการเรียนวิชาอื่นๆ)
  • งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรับเฉพาะผลการเรียนภาคเรียนปัจจุบัน หากส่งผลแก้ มผ. โปรดส่งกับงานทะเบียน
 

วิทยาลัยช่างศิลป หมายเลขโทรศัพท์ 02-3264599, 0 2326 4013
E-Mail :